ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ – ΤΟΠ ΕΚΟ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ: ΤΟΠΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ-CH.LO.E.

Το Σχέδιο Δράσης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» αποτελεί μια ολοκληρωμένη παρέμβαση για την περιοχή της Κεφαλονιάς, με στόχο τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος υποστηρικτικών υπηρεσιών προς μακροχρόνια άνεργους άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα ,άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενα από φτώχεια και αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών.
Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2014
RSS

ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΤΟΠΣΑ

ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟ

Το Σχέδιο Δράσης «ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ» αποτελεί μια ολοκληρωμένη παρέμβαση για την περιοχή των Δήμων Αιγιαλείας και Καλαβρύτων, με κεντρικό στόχο την ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους και αγρότες στον τομέα της Ενίσχυσης, προβολής και προώθησης των &am

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2014
RSS