Οικονομικά Μεγέθη


Κ.Ε.Κ. «ΙΡΙΣ» Ισολογισμός 2012 εδώ

Κ.Ε.Κ. «ΙΡΙΣ» Ισολογισμός 2013 εδώ

Κ.Ε.Κ. «ΙΡΙΣ» Ισολογισμός 2014 εδώ

Κ.Ε.Κ. «ΙΡΙΣ» Ισολογισμός 2015 εδώ

Κ.Ε.Κ. «ΙΡΙΣ» Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2016 εδώ

Κ.Ε.Κ. «ΙΡΙΣ» Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2017 εδώ