Οικονομικά Μεγέθη


Κ.Ε.Κ. «ΙΡΙΣ» Ισολογισμός 2012 εδώ

Κ.Ε.Κ. «ΙΡΙΣ» Ισολογισμός 2013 εδώ

Κ.Ε.Κ. «ΙΡΙΣ» Ισολογισμός 2014 εδώ

Κ.Ε.Κ. «ΙΡΙΣ» Ισολογισμός 2015 εδώ

Κ.Ε.Κ. «ΙΡΙΣ» Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2016 εδώ