ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΔΡΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 (εάν υπάρχουν)

ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι για τη δημοσιοποίηση (με κάθε πρόσφορο μέσο – π.χ. με ανάρτηση του λογοτύπου της εταιρείας στην ιστοσελίδα του ΚΕΚ ΙΡΙΣ) της πρόθεσης συνεργασίας της ανωτέρω Επιχείρησης με το ΚΕΚ ΙΡΙΣ προς τους δυνάμει ωφελούμενους του ΠρογράμματοςVoucher.