ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Τίτλος Περίληψη
Εκπαίδευση Ενεργειακών Επιθεωρητών   Το ΚΕΚ ΙΡΙΣ θα υλοποιήσει στις δομές του σε Αίγιο και Κεφαλονιά (Ληξούρι) εκπαιδευτικά προγράμματα και για τις τρεις (3) κατηγορίες Ενεργειακών Επιθεωρητών (Κτιρίων – Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης – Εγκαταστάσεων Κλιματισμού).